Դպրոցն ավելի լավ ճանաչելու համար օգտվեք նաև քարտեզից

Դպրոցի հատակագիծը
Կայքի հատակագիծը

Կայքի քարտեզը դեռևս պատրաստ չէ,այն մշակման փուլում է: