Գլխավոր էջ » Թեստեր

Սպորտային [1]
թեստեր
Հայոց լեզու [3]
թեստեր
Հայ գրականություն [4]
թեստեր
Հայոց պատմություն [8]
թեստեր
Օտար լեզու [2]
թեստեր
Կենսաբանություն [2]
թեստեր
Աշխարհագրություն [2]
թեստեր
Ֆիզիկա [1]
թեստեր

Թեստն ընդգրկում է 17 հարց:

Թեստն ընդգրկում է 17 հարց:


Թեստն ընդգրկում է 15 հարց:

Թեստն ընդգրկում է 12`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստն ընդգրկում է 20`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստ ընդգրկում է 21`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստն ընդգրկում է 14`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Le teste se compose de 17 questions. Bonne chance.

Թեստն ընդգրկում է 21 հարց:

Թեստն ընդգրկում է 17 հարց: Ընտրովի երկու պատասխան ունեցող հարցերը գնահատվում են 2միավորով

Թեստն ընդգրկում է 17 հարց: Ընտրովի երկու պատասխան ունեցող հարցերը գնահատվում են 2միավորով

Թեստն ընդգրկում է 27`մեկ և երկու նշովի պատասխաններով հարցեր:

Թեստն ընդգրկում է 20`մեկ և երկու նշովի պատասխաններով հարցեր:

Թեստն ընդգրկում է 20`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստն ընդգրկում է 15 հարց:

Le teste se compose de 10 questions. Bonne chance

Թեստն ընդգրկում է 16`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստն ընդգրկում է 16` մեկ ճիշտ պատասխանով հարցեր:

Թեստն ընդգրկում է 21`մեկ ճիշտ պատասխանով հարցեր:

Թեստն ընդգրկում է 11` մեկ ճիշտ պատասխանով և երկու` մեկից ավելի ճիշտ պատասխանով հարցեր:

Թեստն ընդգրկում է 18`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց:

Թեստն ընդգրկում է 15`մեկ ճիշտ պատասխանով հարց