Դպրոցն ավելի լավ ճանաչելու համար օգտվեք նաև քարտեզից

Դպրոցի հատակագիծը


                                                                                          Հատակագիծը`Աննա Էքիզյանի


Կայքի հատակագիծը

Կայքի քարտեզը դեռևս պատրաստ չէ,այն մշակման փուլում է: