Սիրելի Ակսելին

Նույն կարոտով ես նայում
Միչև հիմա իմ աչքին,
Ու իմ աչքերը հենց քո
Կարոտներից սևացան,
Հավատացի ես մի օր
Քո անմարմին երազին,
Սև' ցելերի սերմացան,
Սև ցելերի սերմնացան:

Սև' ցելերի սերմնացան,
Հավատում եմ և' հիմա՝
Քո ցելերը սևասև
Մի օր ոսկի կդառնան,
Քո ցելերից երեկվա
Միայն հուշեր կմնան,
Եվ այդ հուշը կհագնի,
Ա՜խ, այդ հուշն էլ կհագնի
Սև ցելերից բարձրացած,
Կանաչներ գարնան...

Ու կմնա իմ հոգում,
Իմ սեղանին, իմ երգում
Մեր առաջին սիրո պես
Քո կարոտը հերարձակ,
Կնայեմ քո աչքերին
Ժպիտով ու աներկյուղ,
Սև՜ ցելերի սերմնսցան,
Սև՜ ցելերի սերմնացան...: